VelkommenS-nøglen er en socialfaglig virksomhed, der løser opgaver for offentlig forvaltning i Hovedstatsområdet, Sjælland, Lolland og Falster. Vi tilbyder:

• Støttet og overvåget samværsordninger.

Socialrådgivning indenfor børn og ungeområdet.

Kontaktpersonordninger for børn, unge og forældre til anbragte børn.

 

S- symboliserer social og specialpædagogik samt socialrådgivning.

Nøglen symboliserer de metoder vi må anvende for at låse låsen op, og åbne døren i socialt arbejde.

S-nøglens referenceramme er anerkendelsestanken som ideal for socialt arbejde, således som den er defineret af den tyske forsker Axel Honneth. Idealet er samtidigt vores etiske grundlag.

Vi ser derfor anerkendelse som forudsætning for retssikkerhed i socialt arbejde, for barnet, den unge og forældrene.

logo